กมลรัฐ อินทรทัศน์

.

กมลรัฐ
อินทรทัศน์
อาจารย์, ผู้อำนวยการ
จังหวัด
โทรศัพท์ 0865299551
อีเมล์ kamolratchim@gmail.com
ไอดีไลน์ kamolratchim

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ริเริ่มและกรรมการพัฒนาหลักสูตร Global Telecentre Academy, ASEAN E- Class, MOOC academies for Marginalizes in Thailand and ASEAN, ในส่วนของประเทศไทย และส่วนนานาชาติ ภาคใต้ IDRC (International Development Research Centre) 2008 ปัจจุบัน โดยได้รับทุนจาก IDRC (International Development Research Centre) จาก13 ประเทศทั่วโลกในการพัฒนา Thai Telecentre Academy of Thailand under the Global Telecentre Academy ในปี ค.ศ. 2008 จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาองค์รวม เช่นการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ASEAN E-Class, MOOC for Empowerment ฯลฯ