กัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล

.

กัลยารัตน์
ชินศรีวงศ์กูล
กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านสิทธิบัตร สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 026766667
อีเมล์ kallayarat@chavalitlaw.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

คุณกัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล ดำรงตำแหน่งกรรมการและฝ่ายวิชาการด้านสิทธิบัตร สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มกฎหมาย SCL และดำรงตำแหน่งอาวุโสใน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด (ILCT) (Russin & Vecchi) ก่อนที่จะมีการจัดตั้งกลุ่ม คุณกัลยารัตน์ได้รับการฝึกฝนในแผนกทรัพย์สินทางปัญญามานานกว่า 14 ปี ปัจจุบันได้รวมกลุ่มสิทธิบัตรและมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ The Asian Patent Attorneys Association (APAA) ด้านการศึกษา ปี พ.ศ.2538 คุณกัลยารัตน์ได้รับมหาบัณฑิตด้านกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาจาก Franklin Pierce Law Center, New Hampshire, USA ปี พ.ศ.2536 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปี พ.ศ.2531 นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย