จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง

.

จันทร์จิรา
วงษ์ขมทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 18384191

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน นายกสหพันธ์สมาคม วายดับเบิลยูซ๊เอ แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2530 ดร.จันทร์จิรา จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา สุขภาพชุมชม จากมหาวิทยาลัยสตรี รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ดร.จันทร์จิรามีความรู้ความชำนาญในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมของสตรี สตรีกับสุขภาพ สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ และด้านอื่นๆอีกมากมาย