ชลิดา เหล่าจุมพล

.

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร. ชลิดา เหล่าจุมพล ผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพและการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชีววิทยาของไดโนเสาร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวภูมิศาสตร์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการการเรียนรู้ วิวัฒนาการและการตีความของบรรพชีวินวิทยา ผู้นำแห่งอนาคตของ “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้น การทำงานร่วมกันของเครือข่ายและฐาน การสร้างความรู้และนวัตกรรม การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดย อ.ชลิดา เหล่าจุมพล เป็นผู้พัฒนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นส่วนขับเคลื่อนงานวิจัยในด้านดังกล่าว และมีงานวิจัยที่มากมาย และยังเข้าร่วมในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศเช่น ข้อมูลใหม่ของซากดึกดำบรรพ์ก่อนยุคครีเทเชียสในประเทศไทย (งานเสวนานานาชาติเกี่ยวกับบรรพชีวินวิทยาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 2) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในท้องถิ่นที่ในยุคไทรแอสซิกที่พบใหม่ในประเทศไทย แหล่งสำรวจใหม่ที่มีซากปลาจากยุคไทรแอสซิกยุคหลังให้เห็นอย่างชัดเจน (งานประชุมนานาชาติเกี่ยวกับปลาในยุคหินครั้งที่หก ที่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย)