ชุติมา ศรีบำรุงเสริฐ

.

 

ประวัติส่วนบุคคล

คุณชุติมา ศรีบำรุงเสริฐ เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มกราคม 2556 ความรับผิดชอบหลักคือการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรและการวางแผนบุคลากรที่สนับสนุนกลยุทธ์สำหรับการเติบโตของ Microsoft ในประเทศไทย ภารกิจของคุณชุติมาคือการนำ Microsoft ประเทศไทยให้กลายเป็น “บริษัทด้านไอทีที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน” และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ Microsoft ประเทศไทยคือ “เราให้ 70 ล้านชีวิตดีขึ้น” ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมโดย Microsoft สามารถช่วยเสริมสร้างความสามารถของคนในชุมชนผ่านทางเทคโนโลยี คุณชุติมามีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากว่า 21 ปีจากภาคธุรกิจที่หลากหลายรวมถึงโทรคมนาคม (Nokia Siemens Networks Co. Ltd) ธนาคารระหว่างประเทศ (Standard Chartered Bank) สินค้าอุปโภคบริโภค (L’Oreal Thailand), บริการระดับมืออาชีพ (Deloitte Touch Tohmatsu Jaiyos), อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กม้วน (Sahariviya Steel Industries Plc) และตัวแทนการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน (Adecco) ซึ่งก่อนที่จะเข้าทำงานที่ Microsoft คุณชุติมาเป็นหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนภูมิภาคเอเชียเหนือใน Nokia Siemens มีเครือข่าย 5 ประเทศ (ไทย บังคลาเทศ เวียดนาม กัมพูชา) และนำบริษัทเกาหลีใต้เป็นตลาดใหม่ คุณชุติมาจบด้านวรรณคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศนียบัตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากสถาบันของธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย