ณัฏฐา โกมลวาทิน

.

ณัฏฐา
โกมลวาทิน
ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวอาเซียน
จังหวัด
โทรศัพท์ 0820695888
อีเมล์ nattha.nk@gmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน เป็นผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เริ่มต้นอาชีพนักข่าวโดยเป็นนักข่าวเกี่ยวกับข่าวในประเทศ ปี พ.ศ.2537 ต่อจากนั้นได้ทำงานเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจที่ไอทีวี และได้รับทุนจากรัฐบาลไทยให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักร ในขณะนั้น ดร.ณัฏฐา ได้ทำงานนอกเวลาเป็นผู้ประกาศข่าวที่บีบีซีในภาคของภาษาไทย ในปี พ.ศ.2547 จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาและเพศศึกษาจาก London School of Economics จาก University of London ปัจจุบัน ดร.ณัฏฐาเป็นบรรณาธิการข่าวอาเซียนที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย