ถนอมพร เลาหจรัสแสง

.

ถนอมพร
เลาหจรัสแสง
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จังหวัด
โทรศัพท์ 053943811
อีเมล์ thanompo.l@cmu.ac.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

รศ. ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นอาจารย์สอนในภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ถนอมพรเคยทำงานเป็นนักวิจัยระดับนานาชาติสำหรับ CARDET เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้าน e-Learning และทรัพยากรบุคคลของยูเนสโก กรุงเทพฯ เป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชา เช่น ซีพีเอฟ ปตท. เอไอเอส และกระทรวงศึกษาธิการ ไม่นานมานี้ได้ศึกษาการพัฒนาเกมด้านการศึกษาที่เรียกว่า “Eurasia” และ “Eternal Story” ซึ่งเป็นเกมแนว MMORPG ในประเทศไทย ซึ่งมีการบูรณาการเนื้อหาเรื่องการออกแบบเกม การวิจัยหลักจะเน้นนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้เชิงบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ในอนาคต