ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

.

ทิพวรรณ
ปิ่นวนิชย์กุล
รองอธิการบดี
จังหวัด
โทรศัพท์ 24708601

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยแห่งชาติ กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเช่น การศึกษาสถานภาพและแนวโน้มธุรกิจประมงปลาทูน่าและอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและจัดทำแผนธุรกิจสำหรับการไฟฟ้านครหลวง ร่วมถึงเป็นแขกรับเชิญร่วมกับนักกลยุทธ์ธุรกิจชื่อดัง อย่างอาจารย์ธันยวัชร์ ด้วยกลยุทธ์ในการทำธุรกิจในรายการกลยุทธ์ธุรกิจ ทางอมรินทร์ ทีวี