ธัญญาทิพย์ ศรีพนา

.

ธัญญาทิพย์
ศรีพนา
นักวิจัยชำนาญการ
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 22187468
อีเมล์ Thanyathip.S@chula.ac.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร. ธัญญาทิพย์ ศรีพนา จบการศึกษารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากคณะกฎหมายและรัฐศาสตร์ (Faculte de Droit et de Science politique) Universite de Provence และมหาวิทยาลัยเอ็กซ์มาร์ซายย์ III (Universite d’Aix-Marseilles III) เมืองเอ็กซ์-อ็อง-โปรวองซ์ (Aix-enProvence) ประเทศฝรั่งเศส มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอาเซียนและการศึกษาประเทศเวียดนาม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ผลงานวิจัยเรื่อง “เหวียต เกี่ยวในประเทศไทยกับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม” รวมถึงได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศเวียดนามอีกมากมายเช่น เมื่อเวียดนามปฏิรูป เวียดนามหลากมิติ นโยบายต่างประเทศของเวียดนามหลังปี 1986 : กรณีนโยบายของเวียดนามต่อไทย และบทความวิชาการอีกหลายทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ