นภิสา ไวฑูรเกียรติ

.

นภิสา
ไวฑูรเกียรติ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
จังหวัด
โทรศัพท์ 055968629
อีเมล์ cacs.nu@gmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จบระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์จาก Northern Illinois University งานวิจัยส่วนมากเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกระบวนการทางการเมืองทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคอาเซียน งานวิจัยที่ตีพิมพ์บางส่วน เช่น การศึกษาท้องถิ่นของเข้าของกระบวนการกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยของการสร้างสันติภาพ กรณีศึกษาภาคใต้ของประเทศไทยการเงินของการเมืองและพรรคการเมืองในประเทศไทยปัจจุบันศึกษาด้านวิวัฒนาการของการปฏิรูปและการควบคุมการจัดกองกำลังของไทยด้านทหารและตำรวจในกรุงเทพมหานคร