บัวผัน สุพรรณยศ

.

บัวผัน
สุพรรณยศ
อาจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 0897422344
อีเมล์ maebua@hotmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และหัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้าน ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการตัดสิน รายการคุณพระช่วย ช่วงคุณพระประชัน สถานีโทรทัศน์ช่อง 23 เวิร์คพอยท์ อาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ฯลฯ เป็นประธานจัดโครงการด้านเพลงพื้นบ้านร่วมกับรายการไทยโชว์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้สัมภาษณ์ สาฺธิต ควบคุมการแสดงด้านเพลงพื้นบ้านออกรายการต่างๆ เช่น ไทยมุง ณ อาร์ทคลับ ไทยโชว์ โรงรับจำนรรจ์ ศิลป์สโมสร คุณพระช่วย ฯลฯ