ปัทพร สุคนธมาน

.

ปัทพร
สุคนธมาน
อาจารย์
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 022187355
อีเมล์ pataporn@hotmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทพร สุคนธมาน อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษาและทุนมนุษย์ มีงานวิจัยที่เผยแพร่ คือ“Time-use in Childrearing in Migrant Workers’ Families in Thailand: An Ordered Logistic Regression Approach”, 2015, Journal of Demography. (Joint with On-anong Saiphoklang, Patcharawalai Wongboonsin, and Kua Wongboonsin) “Higher Education in ASEAN with Special Reference to Thailand”, 2014, Asian Review 27. (joint with Chantal Herberholz) “Bangladesh’s Food for Education Program: The Effects on Two Groups of Targeted Households”, 2013, Education Economics 21(1). “Marital Status and Self-assessed Health of Elderly Thais”, 2011, Journal of Demography. (Joint with Wiraporn Pothisiri and Vipan Prachuabmoh).