ผักกาด โพธิ์ศรี

.

ผักกาด
โพธิ์ศรี
ประชาสัมพันธ์และประสานงาน
จังหวัด
โทรศัพท์ 0867530546
อีเมล์ pakkardposee@gmail.com
ไอดีไลน์ pakkard..

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

นางสาวผักกาด โพธิ์ศรี เป็นคนจังหวัดลพบุรีและได้ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพฯเมื่ออายุสามขวบ เมื่อโตขึ้นแม่จึงพาเข้าเรียนหนังสือร่วมกับเด็กทั่วไปท่ามกลางเสียงล้อจากเพื่อนๆในแต่ล่ะวันที่คอยตอกย้ำว่าเธอคือตัวประหลาดกระท่าทางในการเดินที่ดูคล้ายหุ่นยนต์ (ใส่เบลสเต็มตัวมีไม้ค้ำยันพยุงเดิน) จึงต้องหยุดการเรียนเพียงแค่ชั้น ป.1 เธอเผชิญหน้ากับความกดดัน น้อยเนื้อต่ำใจจากสภาพร่างกายที่พิการเห็นว่ามันเป็นอุปสรรค ถูกล้อว่าเป็นตัวประหลาด ร่างกายพิการรุนแรงมากขึ้นขยับได้เพียงข้อมือถึงข้อศอกเท่านั้น แต่เนื่องจากต้องเป็นผู้นำครอบครัว ต้องเลี้ยงดูแม่ เธอจึงฝึกใช้ ICT เพื่อการทำอาชีพอิสระ ใช้ ICT เพื่อการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เช่นรถเข็นคนพิการ ผลิตภัณฑ์สำหรับคนพิการ อาหารเสริม ฯลฯ และทำงานอาสาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์สตรีพิการ ขับเคลื่อนเรื่อง สิ่งอำนวยความสะดวก ขับเคลื่อนกับกลุ่มมนุษย์ล้อ ขับเคลื่อนเรื่องอารยสถาปัตย์ (Universal design) แท็กซี่คนพิการ และผู้สูงอายุ หรือแท็กซี่วีลแชร์ เป็นรถตู้ที่นำมาดัดแปลงภายใน และสั่งทำเป็นพิเศษ โดยติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ตัวลิฟต์ สวิตช์ ราวจับ กล้อง และจีพีเอส อีกทั้งเข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่างๆ เช่น โครงการรถเมล์สาธารณะชานต่ำเพื่อคนพิการ