พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์

.

พรทิพย์
ศิริสุนทราลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 026495000
อีเมล์ porntips@swu.ac.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ จบการศึกษาจาก Ph.D. (Post-harvest and Food Process Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand. มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เกษตร มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Post-Harvest Technology of Cereals, Cereal Processing Technology, Gamma Irradiation Technology รวมถึงมีความสนใจเรื่องข้าวเป็นพิเศษ จึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียม คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียมที่ผลิตด้วยวิธีการแช่น้ำหอม การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูงในการควบคุมแมลงในข้าวสาร ฯ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการหลากหลายสถาบัน