พัชราวลัย วงศ์บุญสิน

.

พัชราวลัย
วงศ์บุญสิน
ผู้อำนวยการบริหาร
จังหวัด
โทรศัพท์ 022187358
อีเมล์ patcharawalai.w@chula.ac.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ศาสตราจารย์ ดร. พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยและผลงานที่เผยแพร่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Book reviews : Managing and Developing Core Competences in a Learning Society, 2554. Book reviews: Impact of Demographic Change in Thailand, 2554. Book reviews: Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, 2554. Book reviews: Human Development Report 2009, 2553. การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน : รายงานการวิจัย, 2549. การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชีย, 2548. เศรษฐกิจเสรีกับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และทรัพยากรมนุษย์, 2545. ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อนโยบายด้านการย้ายถิ่นของอาเซียน, 2543