พัดชา เศรษฐากา

.

พัดชา
เศรษฐากา
อาจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 0817689707
อีเมล์ patchas3220@gmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.พัดชา เศรษฐากา จบการศึกษาระดับ วท.บ.ด้านทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับ 2) วท.ม. ด้านการส่งเสริมการเกษตร และวท.ด.ด้านพืชเขตร้อน มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนาชุมชน ดร.พัดชา เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานของโครงการ Agricultural Based Community Development อีกทั้งยังเคยเป็นวิทยากรกระบวนการของ Thai-Lao Lao-Thai Glutinous Rice is Life Link (GRILL) ซึ่งเน้นเรื่องพันธุ์ข้าวเหนียว และยังเคยเป็นผู้ประสานงานให้กับการประชุมในหัวข้อการร่วมวิจัยพันธุ์ข้าวในอนาคตที่ Thasano Rice Research and Seed Multiplication Center ณ ประเทศลาวอีกด้วย