ภัทรสินี ภัทรโกศล

.

ภัทรสินี
ภัทรโกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จังหวัด
โทรศัพท์ 022185158
อีเมล์ pattarasinee.b@chula.ac.th

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

การศึกษาและพัฒนาด้านซอฟต์แวร์และเครือข่ายมากมายเช่น การนำแนวคิดการทำแผนที่การจับภาพที่ต้องการจากสัญญาซอฟแวร์, การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการและการนำเสนอข้อมูลเพื่อการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและโปรแกรมการฝึกอบรม ฯ และยังเป็นผู้เขียนหนังสือด้านวิทยาการคอมพพิวเตอร์เช่น หนังสือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หนังสือความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หนังสือ QoS Guaranteed Based Network Management Policies in the Integration of Wired and Wireless Architecture of a Healthcare Network. New York USA เป็นต้น