ศิริพร พัชรวัฒน์

.

ศิริพร
พัชรวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
จังหวัด
โทรศัพท์ 0818109111
อีเมล์ siripors@microsoft.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

คุณศิริพร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณศิริพรทำงานผ่านมากว่า 22 ปีที่บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในการโปรแกรมศึกษาและผลิตภัณฑ์สำหรับการศึกษาระดับสูง ความเชี่ยวชาญด้านไอที พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และการริเริ่มของบริษัทต่างๆ วาระการดำรงตำแหน่งของคุณศิริพรทำให้เขาได้ไปทำงานต่างประเทศ 9 ปี ในการขับเคลื่อนทางธุรกิจในอินโดจีน อินเดีย เอเชียแปซิฟิก และประเทศจีนตลอดจนความคุ้มครองทั่วโลกสำหรับผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในการออกใบอนุญาต ปัจจุบันคุณศิริพรอาศัยอยู่ในประเทศไทยทำงานที่บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และยังทำหน้าที่เป็นกรรมการดิจิตอลในการพัฒนากำลังบุคลากร ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นสื่อกลางสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ