สารี อ๋องสมหวัง

.

สารี
อ๋องสมหวัง
เลขานุการ
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 0816685240
อีเมล์ saree@consumerthai.org

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คุณสารีเป็นคนใต้เป็นลูกสาวของเจ้าของสวนยางในขณะที่มีอิทธิพลของผู้นำในการเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยเมื่อปลายปีทศวรรษที่ 1970 ซึ่งในขณะนั้นคุณสารียังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมีความสนใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และได้รับการเลือกตั้งเป็นรองประธานนักศึกษา ในปี 2524 คุณสารีจบการศึกษาด้านพยาบาลและทำงานที่โรงพยาบาลในระบบสุขภาพในระดับปริญญาโทได้ศึกษาในด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสารีทำงานในตำแหน่งประสานงานของหน่วยงาน NGOs ด้านการดูแลสุขภาพของประเทศไทย (for The Coordinating Committee for Primary Health Care of Thai NGOs: CCPN) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาลและไม่ใช่องค์กรที่แสวงหาผลกำไรด้านสุขภาพในประเทศ ในขณะที่องค์กร CCPN มีประสิทธิภาพในการนำนโยบายการปฏิรูปการดูแลสุขภาพคุณสารีได้เล็งเห็นคามสำคัญของการพัฒนาไม่ใช่เพียงแต่การดูแลสิทธิด้านสุขภาพ สิทธิของผู้บริโภคอย่างกว้างขว้างขึ้น หลังจากนั้น 3 ปี คุณสารีได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขึ้นในกรุงเทพมหานครที่ทำงานเป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิผู้บริโภค