สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ

.

สุธีรา
เอื้อไพโรจน์กิจ
กุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและผู้ให้คำปรึกษา
จังหวัด
โทรศัพท์ 0838371814
อีเมล์ sutheerau@gmail.com

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

พ.ญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ ตำแหน่ง กุมารแพทย์เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด เป็นคอลัมภ์นิสต์นิตยสารการเลี้ยงลูกตอบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็ก เป็นผู้เขียนหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูแลสุขภาพเด็ก ทำงานที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เป็นผู้จัดทำเพจให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเด็ก และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภายใต้ชื่อเพจ สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามสถาบันต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน เป็นคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายนมแม่แห่งประเทศไทย ให้ความรู้ ส่งเสริม รณรงค์ให้เด็กไทยได้กินนมแม่เพิ่มขึ้น