อรณัฐ นรพฤทธิ์

.

อรณัฐ
นรพฤทธิ์
ผู้จัดการโครงการและผู้ประสานงานอาวุโส
จังหวัด
โทรศัพท์ 0818436707
อีเมล์ oranutt.narapruet@rescue.org
ไอดีไลน์ Unavailable

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

คุณอรณัฐเป็นผู้จัดการโครงการและผู้ประสานงานอาวุโสที่ International Rescue Committee (IRC) ประเทศไทย คุณอรณัฐ พัฒนาและให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโดยมีทุนหลายล้านบาทในการทำโครงการพัฒนา ก่อนหน้านี้คุณอรณัฐทำงานเกี่ยวกับสังคมประชาธิปไตยและการปฏิรูปเศรษฐกิจโปรแกรมที่ Stiftung Ebert Friedrich ในกรุงเทพฯ โดยที่มีการอภิปรายThaiPBS ก่อนที่จะย้ายกลับประเทศไทย คุณอรณัฐทำงานให้องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ในลอนดอน และมีการเขียนบทความเกี่ยวกับคนพลัดถิ่น/ผู้ลี้ภัย ข้ามภาคพันธมิตร การกุศล และพัฒนาภาคสามมีการเผยแพร่ใน AsianNGO กรุงเทพมหานครพื้นที่ทางสังคม และ Durham Anthropology Journal