แตงอ่อน มั่นใจตน

.

แตงอ่อน
มั่นใจตน
ผู้อํานวยการโครงการภาคพิเศษ
จังหวัด
ความเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 813713654
อีเมล์ tangon@nida.ac.th
ไอดีไลน์ munjaito18

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อํานวยการโครงการภาคพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท มีการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชนบท รวมถึงเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชนบท เครือข่ายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ มีผลงานวิจัยที่สำคัญเช่น ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน, ทัศนะของประชาชนต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด เป็นกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับทุน JSPS (ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ South-East Asian Studies ที่ Kyoto และสภาวิจัยแห่งชาติ Bangkok Metropolitan Council