รศ. ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

.

รศ. ดร. วรลัญจก์
บุณยสุรัตน์
คณบดีคณะจิตรศิลป์
จังหวัด
โทรศัพท์ 66817838894
ไอดีไลน์ woraluncmu

ไฟล์ประวัติ

 

ประวัติส่วนบุคคล

รศ. ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ จบการศึกษาจากภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และสาขา Architectural Heritage Management and Tourism จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสถาปัตยกรรมล้านนา โดยได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยยอดเยี่ยมแห่งชาติ (สาขาปรัชญา) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๖ จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมของวิหารพื้นเมืองล้านนาระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๔” และรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี ๒๕๕๘ จากหนังสือเรื่อง “ชื่นชมสถาปัตย์: วัดในหลวงพระบาง”

สำหรับผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ในกลุ่มชุมชนต่างๆ คือผลงานการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก จ. ลำปาง ซึ่งได้รับรางวัล Award of Merit 2008 จากโครงการ 2008 Asia – Pacific Heritage Awards จากองค์การ UNESCO

ปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิจิตรศิลป์, รองประธานสาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเป็นประธานกลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์, ประธานโครงการ “ฟื้นบ้าน ย่านเวียง เชียงใหม่” และกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ รวมถึงประธานโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก และเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ unesco