แบบฟอร์มการเสนอชื่อ

*ณ ปัจจุบัน เรากำลังพัฒนาและปรับปรุงการแปลภาษาไทยในเว็ปไซต์ คุณสามารถเช็คข้อมูลข้อมูลภาษาไทยในเว็ปไซต์ในคราวต่อไป*
เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ the Women Make the News – Thailand database ด้านล่าง
มีความโดดเด่นแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมอย่างมากของสตรไทยเพี่อสังคมของประเทศและเศรษฐกิจและการปรากฏตัวของสตรไทยในสื่อ การศึกษาดำเนินการในปี 2014 โดยไทยพีบีเอสพบว่าในหนึ่งเดือนของการรายงานข่าวโทรทัศน์ไทยเพียง 1 ใน 4 ของผู้เชี่ยวชาญหรือสมาชิกของประชาชนให้สัมภาษณ์เป็นผู้หญิง
เพื่อแก้ไขช่องว่างทางเพศนี้ UNESCO Bangkok และ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM) การสร้าง Women Make the News – Thailand ฐานข้อมูลออนไลน์สตรีไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสนอนักข่าว รวมทั้งสื่ออื่นๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูลของสตรีไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
  2. เพื่อส่งเสริมการใช้ และการเข้าถึงสตรีไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ให้มีความหลากหลายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
  • “ผู้เชี่ยวชาญ” ในฐานข้อมูเรามีความหมายว่า นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำหนดนโยบาย แต่ยังผู้สนับสนุน ผู้นำชุมชน ฯลฯ ทรัพยากรที่มีคุณค่าใด ๆ สำหรับสื่อ
  • สมาชิกฐานข้อมูลมีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในหรือออกประเทศไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กหรือจัดตั้งขึ้น
  • สมาชิกฐานข้อมูลมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่เฉพาะในหนึ่งในสาขา
  • สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและนวัตกรรม
  • วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์อาเซียน
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม

ท่านต้องการที่จะสนับสนุนโครงการนี้และแนะนำผู้เชี่ยวชาญ? กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสนอชื่อเข้าชิงจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำแนะนำของคุณผ่านทางอีเมล์และเชิญให้เข้าร่วม Women Make the News – Thailand โดยการอัปโหลดรายละเอียดของท่านยเต็มไปด้วยมืออาชีพออนไลน์ได้ที่นี่ : www.wmnthailand.org/form (English and Thai) http://www.wmnthailand.org/form/?lang=th (ภาษาไทยเท่านั้น)
ฐานข้อมูลWomen Make the News – THAILAND จะสามารถเข้าถึงออนไลน์ฅั้งแฅ่มีนาคม 2017ที่นี่ : www.wmnthailand.org.
สำหรับเวอร์ชันภาษาอังกฤษของแบบฟอร์มนี้ซึ่งท่านสามารถกรอกเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยกรุณาเข้าไป  http://www.wmnthailand.org/nominationform/
ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของท่าน!

* indicates required

ธีม (Nominee’s sectors of work)ความนิยมแสดงบัตรประจำตัว

อัพเดทสำหรับ Women Make the News – Thailand