โครงการ

*ณ ปัจจุบัน เรากำลังพัฒนาและปรับปรุงการแปลภาษาไทยในเว็ปไซต์ คุณสามารถเช็คข้อมูลข้อมูลภาษาไทยในเว็ปไซต์ในคราวต่อไป*

ฐานข้อมูลของ “Women Make the News – Thailand” เป็นเครื่องมือที่จะผลักดันความเท่าเทียมกันทางเพศในสื่อและสังคม ฐานข้อมูลนี้จะมีข้อมูลให้นักข่าวสามารถเข้ามาค้นหารายชื่อผู้หญิงเก่งเพื่อเขียนเรื่องราวถึงพวกเธอในสื่อได้มากขึ้น

“Women Make the News – Thailand” เป็นส่วนหนึ่งของ UNESCO’s global Women Make the News initiative ที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่จะประชาสัมพันธ์อิสระในการแสดงออกต่อสื่อหลายรูปแบบ

นำเสนอโครงการดาวน์โหลด

“Women Make the News – Thailand” ร่วมกับองค์กรในประเทศไทย มีผู้เชี่ยวชาญตามสาขาดังนี้

 

“ผู้เชี่ยวชาญ” ในฐานข้อมูลของเรานั้นไม่ได้หมายถึงเพียง นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำหนดนโยบาย แต่ยังรวมไปถึงผู้สนับสนุน ผู้นำชุมชน ฯลฯ ทรัพยากรที่มีคุณค่าใด ๆ สำหรับสื่อจากหลายๆด้าน

 •  วิชาการ
 •  รัฐบาล
 •  เอกชน
 •  สื่อ
 •  องค์กรนอกภาครัฐ
 •  องค์กรนานาชาติ

ภาพคร่าวๆของ “Women Make the News – Thailand”

– อินโฟกราฟฟิค

ดาวน์โหลดไฟล์การนำเสนอโครงการได้ที่นี่

 

ปัญหา การไม่ได้รับการพูดถึงหรือการถูกนำเสนอที่ไม่ถูกต้องของผู้หญิงในสื่อ

ในปัจจุบันนั้น มีความแตกต่างจนเห็นได้ชัดระหว่างการการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้หญิงไทยในเศรษฐกิจและสังคม และการถูกกล่าวถึงในสื่อ

การสำรวจในปี 2014โดยไทยพีบีเอสพบว่า ในหนึ่งเดือนของการรายงานข่าวโทรทัศน์ไทย เพียง 1 ใน 4 ของผู้เชี่ยวชาญหรือประชาชนที่ให้สัมภาษณ์เป็นผู้หญิง ทั้งยังแสดงให้เห็นอีกว่าสื่อในภูมิภาคเอเชีย มีแนวโน้มที่จะสร้างภาพพจน์แบบเฉพาะสำหรับบทบาททางเพศของผู้หญิง โดยให้เป็น “เหยื่อ” “ตัวแทนของสถาบันครอบครัว” และ “เครื่องมือทางเพศ” (ดูข่าวนี้)

และผลลัพธ์ก็คือความเป็นจริงที่ถูกบิดเบือน ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยมีจำนวนนักวิทยาศาสตร์หญิงสูงถึง 50 % และสตรีที่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ก็มีปริมาณถึง 37 % เมื่อเทียบกับทั่วโลก สตรีที่เก่งและมีความเชี่ยวชาญนั้นมีจำนวนมาก อีกทั้งยังหลากหลาย หากแต่แทบจะไม่มีใครได้พื้นที่ข่าวเลยสักนิดเดียว

 

ทำไมเราต้องกังวล

 • สื่อมีผลกระทบต่อเรามาก เพราะสื่อสามารถสร้างผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของเราโดยจะสนับสนุนหรือท้าทายบทบาทและมุมมองที่มีต่อเพศได้
 • เมื่อเสียงของสตรีไม่ได้รับการนำเสนอโดยสื่อ การมีส่วนร่วมของประชาธิปไตยก็คงเป็นไปได้ยากมาก
 • การเขียนข่าวที่ขาดความเสมอภาคทางเพศนั้นถือว่าเป็นการเขียนข่าวที่มีอคติและส่งผลกระทบถึงคุณภาพของข่าว ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำให้แน่ใจว่าแหล่งที่มานั้นหลากหลายและมีความสมดุลตามมาตรฐานคุณภาพของอาชีพสื่อ

 

เป้าหมาย – เพื่อเชื่อมระหว่างนักข่าวและสตรีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

เป้าหมายของ Women Make the News – Thailand ก็เพื่อ

 • เพิ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้นักข่าวในประเทศไทยได้ใช้เป็นข้อมูลและเขียนถึงสตรีเหล่านั้นในข่าวของพวกเขามากขึ้น
 • ประชาสัมพันธ์ให้สื่อได้เห็นถึงสตรีผู้มีความเชี่ยวชาญของไทยและเพิ่มเสียงของสตรีเหล่านั้นในข่าวในประเทศไทย
 • เน้นถึงความหลากหลายของสตรีผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของสตรีในสังคม

 

ฐานข้อมูลของเราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธีมที่เขียนไว้ เราจึงอยากเชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมกับฐานข้อมูลของเรา