การอบรมด้านสื่อและการสื่อสารสำหรับผู้เชี่ยวชาญของเรา

ส่วนหนึ่งของการเปิดตัว Women Make the New – Thailand นั้น ยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ร่วมมือกับ Australian Aid เพื่อจัดการอบรมฟรีสำหรับผู้เชี่ยวชาญจากฐานข้อมูลของเรา ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และได้เข้าสัมภาษณ์กับสื่อเพื่อส่งต่อข้อความสำคัญที่อยากจะบอกกับสื่อ ลงทะเบียนที่

ยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ริเริ่มและพัฒนา Women Make the News – Thailand พร้อมกับการสนับสนุนจากสวีเดน และนำมาใช้ด้วยการร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  กับ Akin Asia

 

การอบรมที่เราเตรียมให้กับผู้เชี่ยวชาญของเรานั้น ได้รับการสนับสนุนจาก Australian Aid

*การฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น*